Inspirera

Vår framgång bygger på engagerade och motiverade medarbetare och det är därför en självklarhet för oss att löpande förklara vart vi är på väg och att skapa förutsättningar för att lyckas. Varje anställd är en del i vårt team och tillsammans delar vi både framgång och motgång. Vi har stora visioner och dessa bryter vi ner till tydliga mål för avdelningar och individer. Vi är övertygade om att det finns en tydlig koppling mellan prestation och mål som skapar motivation, engagemang och inspiration.

 

Vi uppmuntrar alla medarbetare att kontinuerligt utvecklas, både vad gäller egna kunskaper och färdigheter och arbetet i stort. Vi erbjuder schemalagt utvecklingsarbete några timmar per månad där man själv har möjligt att påverka skapar både gemenskap, trivsel och bidrar till att utveckla vårt företag.Bild/citat medarbetarsamtal…

 

Våra chefer är både ledare och föregångare och inspirerar sina kollegor på daglig basis genom feedback och uppmuntran. Extern uppmärksamhet och positiv feedback sprider vi via interna kanaler. Det sporrar, inspirerar och stärker yrkesstoltheten som skapar ett drivet team.

 

Våra chefer utbildas och certifieras i att just inspirera och uppmuntra. Har du ambitioner att själv bli en av våra framtida ledare erbjuds möjligheter att delta i vårt Young Managers program där du får lära dig grunderna till ett framgångsrikt ledarskap och skapar kontakter med andra potentiella ledare inom koncernen.
Contact

Elisabeth Gyllenskiöld
elisabeth.gyllenskiold@kbcomponents.com