Anställa – Processen

Hos oss på KB är vi alla delar i ett stort team, en industriell elit som varje dag strävar efter att förbättra arbetssätt, kompetens och samarbete. Vid nyrekrytering är erfarenhet och personlighet viktigare än formell utbildning och bakgrund.

 

Förutom den kompetens du besitter sätter vi stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom drivkraft och engagemang och ser det som en självklarhet att du ska växa med företaget. Vi förväntar oss att du med glädje deltar i vårt arbete med att ständig utveckling och blir en bidragande spelare i vårt vinnande team. Snygga CV i all ära, men vi anser att det är oerhört viktigt att se personen bakom också. Vilka intressen, familj och erfarenheter har du?

 

Du kommer under din anställning på KB Components lära känna vår verksamhet och utvecklas genom interna- och externa utbildningar samt genom det dagliga arbetet. Då vi är en global koncern kommer du även ta del av kulturer och arbetssätt från andra delar av världen.

 

Behovet att anställa initieras alltid från respektive avdelning och under anställningsprocessen deltar både HR, kollegor och ledare för att säkerhetsställa att du kommer att passa in i vårt team.

Vi genomför fördomsfria rekryteringar, där diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna inte förekommer. För att säkerställa att vi har en subjektiv bedömning, använder vi standardiserade intervjumallar.

 

Så här kan en annons se ut (skriven) fråga elisabeth om det.

 

För att komma igång med din karriär på KB finns tre alternativ. Antingen söker du en av våra lediga tjänster, söker traineeprogram eller skickar in en spontanansökan. Vi tar också glädje emot studenter som önskar praktikplats eller vill skriva sitt examensarbete inom vår organisation.PROCESSEN

Behovsanalysen skapas internt och en kravprofil byggs upp. Det kan vara krav på utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper.
Annonsering.  Lediga tjänster annonseras i första hand på hemsidan, jobbsökarsiter och sociala medier. I enstaka fall kan vi behöva vidga vår annonsering till print media så som morgontidningar, lokaltidningar eller facktidskrifter.

Första urvalsprocessen. När vi fått in arbetsansökan så tittar vi på om du har den profil och kompetens som överensstämmer med vår kravprofil. Om den gör det så går vi vidare till intervjufasen.
Ofta kallar vi sökande till en kortare, första intervju där vi båda kan få en känsla för om vi skulle trivas ihop. Vid denna tidpunkt tittar vi på eventuella referenser. Därefter följer ytterligare en urvalsprocess.

Det är inte ovanligt att vi på nytt kallar till en intervju där vi har tagit in fler i arbetsgruppen för att träffa dig.

Hela rekryteringsprocessen kan ta ganska lång tid, men vi anser att det är viktigt för att hitta ”rätt person  på rätt plats”.Anställa – Välkomna

Som nyanställd på KB Components är det viktigt att du känner dig välkommen och får en bra start på din nya arbetsplats. Första dagen välkomnas du av din arbetsledare som tar emot och guidar dig runt i lokalerna så du får hälsa på medarbetarna. Du kommer att hälsa på dina kollegor inom både egna avdelningen men även övriga avdelningar på kontoret.

 

Avdelningen ansvarar för att din arbetsplats är färdigställd inför din första arbetsdag. Eventuell dator, telefon och annan teknisk utrustning ska vara förberett och installerat på plats och klara att användas.  På ditt skrivbord står även en välkomstblomma så att du ska känna dig extra välkommen.

Det är viktigt för oss att du känner dig omhändertagen och trygg den första tiden och därför tilldelas du en fadder som har som uppgift handleda dig genom våra rutiner samt se till att du snabbt blir en del av gemenskapen på företaget.

 

Ditt introduktionsprogram utformas av avdelningschefen och varierar lite beroende på vilken tjänst du har. Introduktionsprogrammet tar sin utgångspunkt i vilken tjänst du har samt vilka kunskaper är nödvändiga för att du på bästa sätt ska komma in i ditt nya arbete och vilka personer som är av vikt för dig att träffa. För produktionspersonal utses en mentor för att du på ett smidigt och korrekt sätt ska lära dig samt sätta in dig i dina arbetsuppgifter under din första tid som anställd här på KB Components.

 

Förutom fadder/mentor så har alla medarbetare ett  ansvar att få den nyanställda att känna sig välkommen och en del i ett sammanhang genom gemensamma luncher, uppmuntrande att ta del av sociala aktiviteter efter arbetstid.


Contact

Elisabeth Gyllenskiöld
elisabeth.gyllenskiold@kbcomponents.com